Wanneer kom ik in aanmerking voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie? (ISDE)

10 vragen beantwoord over de investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) in 2020

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is bedoeld om Nederland van het gas af te krijgen. Je kunt door deze regeling subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld de aanschaf van een warmtepomp. Ben jij van plan om een warmtepomp of zonneboiler te kopen? In deze blog kan je vinden of jij in aanmerking komt voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie.


1. Wat houdt een subsidieregeling in?

Voor een aantal energiebesparende maatregelen verleent het RVO subsidie. Dit gaat in de vorm van een 'potje'. Het RVO stelt dan een bedrag beschikbaar en stelt voorwaarden op. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kun je een aanvraag doen voor subsidie en krijg je een deel van de aanschafprijs van de energiebesparende maatregel teruggestort.


2. Wat is de Investeringssubsidie Duurzame Energie?

De Investeringssubside Duurzame Energie is bedoeld om energiebesparende maatregelen te financieren. Onder deze subsidie vallen maatregelen die zorgen voor warmte in huis of bedrijfsruimte die op een duurzame manier wordt opgewekt. De overheid hoopt zo woningeigenaren en bedrijven te stimuleren om over te gaan op duurzame warmte en Nederland van het gas af te krijgen.


3. Voor wie is de Investeringssubsidie Duurzame Energie?

De Investeringssubsidie Duurzame Energie is bedoeld voor particulieren, de overheid en zakelijke gebruikers. Eigenlijk voor iedereen die een zonneboiler of warmtepomp aanschaft. Binnen 6 maanden na installatie van het apparaat, moet er een subsidieaanvraag ingediend worden.

Deze blog focust zich op de voorwaarden voor particulieren. Meer weten over zakelijke gebruikers, leveranciers of commerciële verhuurders? Vind meer informatie op de site van het RVO.


4. Welke maatregelen vallen binnen de Investeringssubsidie Duurzame Energie?

De Investeringssubsidie Duurzame Energie is bedoeld voor de aanschaf van:

Let op: sinds 1 januari 2020 vallen de pelletkachel en de biomassaketel niet meer onder de ISDE voor bestaande bouw en nieuwbouw.

  • Wil je nog in aanmerking komen voor subsidie voor pelletkachel of biomassaketel? Dan moet de maatregel zijn aangeschaft en geïnstalleerd vóór het einde van december 2019. Na de installatie heb je nog 6 maanden de tijd om subsidie aan te vragen.

5. Kom jij voor deze subsidie in aanmerking?

Als woningeigenaar kom je in aanmerking voor subsidie wanneer de plaatsing van de energiebesparende maatregel niet langer is geleden dan 6 maanden. Ook mag de woning niet na juni 2018 gebouwd zijn. Vanaf die periode zijn bouwbedrijven namelijk al verplicht om woningen aardgasvrij op te leveren. De subsidie wordt alleen verleend als er niet al eens eerder subsidie is aangevraagd voor de specifieke woning (bijvoorbeeld tijdens de bouw).


6. Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

De subsidieregeling startte op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. In 2019 was er nog €100 miljoen subsidie beschikbaar. Het totale (deels geschatte) bedrag van de aanvragen van dat jaar was €176 miljoen. Dit betekent dat het budget voor 2019 is overtekend: er waren meer aanvragen dan er budget beschikbaar was.

In september 2019 werd bekendgemaakt dat het subsidieplafond van 2020 wordt opgehoogd met €60 miljoen. Wat betekent dat er in 2020 €160 miljoen beschikbaar is.


7. Hoeveel subsidie kan je krijgen?

Hoe hoog de subsidie is, hangt af van het soort apparaat en van het vermogen. Het uitgekeerde subsidiebedrag ligt vaak tussen de €1.000 en €2.500.
Voor een warmtepomp tot en met 1kW krijg je €1.100. Bij iedere kW extra vermogen groeit dit bedrag met €100. Bij ISDE geldt: hoe hoger het vermogen van de warmtepomp, hoe hoger de subsidie.

Zonneboilers kosten zo’n €3.000. Een huishouden ontvangt ongeveer €650 subsidie voor deze maatregel. Let wel op: dit is afhankelijk van het type zonneboiler.


Bereken hoeveel subsidie jij kunt krijgen

Met een huisbezoek van een energieadviseur kun je precies bereken welk type warmtepomp of zonneboiler het meest rendabel is bij jou thuis. Plan direct een afspraak in.


8. Voorwaarden Investeringssubsidie Duurzame Energie

  • De investering is al gedaan voordat je een subsidieaanvraag doet. Het apparaat is bij aanvraag van de subsidie al betaald én in gebruik genomen.
  • Binnen 6 maanden na installatie van het apparaat moet je een subsidieaanvraag indienen.
  • Het apparaat is nieuw aangeschaft en je kunt dit aantonen met een betaalbewijs. De energiebesparende maatregel is jouw eigendom.
    Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd (dus niet in een woning of bedrijfspand in het buitenland).
  • Je mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen.
  • De subsidieaanvraag valt onder de voorwaarden die gelden op het moment dat je de subsidieaanvraag indient.
  • Je moet een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. Een factuur van een installateur of aannemer kun je als bewijs gebruiken.

9. Hoe kun je de Investeringssubsidie Duurzame Energie aanvragen?

De aanvraag voor de subsidie begint nadat de maatregel is gerealiseerd en betaald. Het is de bedoeling dat dit formulier wordt ingevuld door de uitvoerende partij. Dit formulier dien je in te zenden via de site van het RVO.


10. Wat gebeurt er na 2020?

De Investeringssubsidie Duurzame Energie verstrekt momenteel alleen tegemoetkomingen bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen. Na 2020 zal de regeling verbreedt worden en ook isolatie gaan subsidiëren. Subsidie voor isolatie wordt dit jaar nog betaald vanuit de SEEH regeling. Het is de bedoeling dat de Investeringssubsidie Duurzame Energie beschikbaar zal zijn tot 2030.


▶Krijg inzicht in de mogelijkheden, kosten en subsidies via de Bespaarcheck!

Doe meteen de Bespaarcheck om inzicht te krijgen welke energiebesparende maatregelen in jouw woning mogelijk zijn en hoeveel geld je ermee bespaart! Ook toont het hoeveel subsidie jij kunt krijgen.


Ook handig: