Heropening subsidieregeling voor isolatie (SEEH)

Meest volledige FAQ over nieuwe subsidieregeling (SEEH)

UPDATE 27-8-2019: Vorige maand werd er aangekondigd dat de subsidieregeling voor isolerende maatregelen weer zal worden geopend. Sinds deze week zijn verdere voorwaarden bekend. Je vindt 13 belangrijke vragen over de regeling in deze blog.

Bijna de helft van de Nederlandse woningeigenaren blijkt te wachten met verduurzamen van de woning omdat er weinig tot niets bekend is over financiële tegemoetkoming van de overheid. Met het presenteren van het klimaatakkoord heeft de overheid nu toch bekend gemaakt dat ze vanaf 2 september weer subsidies zullen verstrekken voor isolerende maatregelen. Dit is dus goed nieuws wanneer je overweegt om je huis te laten isoleren. Maar wat moet je eigenlijk weten over de nieuwe subsidie voor isolatie?

1. Wat houdt een subsidieregeling in?

Voor het nemen van energiebesparende maatregelen verleent het RVO.nl subsidie. Dit gaat in de vorm van een 'potje'. Het RVO.nl stelt een bedrag beschikbaar en maakt een regeling met voorwaarden. Voldoe je aan de voorwaarden, dan kun je subsidie aanvragen voor jouw verbouwing.

2. Wat is de SEEH?

De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is bedoeld om isolerende maatregelen mee te financieren. Het afgelopen jaar was deze alleen beschikbaar voor VvE's, woonverenigingen en wooncorporaties. Vanaf het einde van de zomer 2019 kunnen ook eigenaar-bewoners hier weer gebruik van maken. Zo wil RVO.nl de eigenaar-bewoner stimuleren om thuis energie te besparen.

3. Welke maatregelen vallen binnen deze subsidie?

  • Spouwmuurisolatie
  • Gevelisolatie
  • Dakisolatie of isoleren van zolder- of vlieringvloer
  • Vloer- en/of bodemisolatie
  • Hoogrendementsglas

4. Wanneer kom jij hiervoor in aanmerking?

Deze subsidie kan alleen worden aangevraagd door de eigenaar van het huis. Deze persoon moet ook de bewoner zijn, óf de bewoner worden na de renovatie. De subsidie wordt alleen verleend als er is gekozen voor minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen.


Suzanne en Jaco kozen voor isolatie

Het stel heeft geinvesteerd in spouwmuurisolatie en vloerisolatie: "Je hebt weinig last van de werkzaamheden (de vloer was binnen 2,5 uur geïsoleerd)." Lees hun ervaring hier.


5. Wat zijn de voorwaarden?

Er wordt rekening gehouden met een minimaal aantal vierkante meters per maatregel. In de meeste gevallen voldoe je hier al snel aan. Ook mag er niet eerder subsidie verstrekt zijn voor de betreffende woning vanuit de SEEH.  Daarnaast moeten de maatregelen uitgevoerd worden binnen de bestaande schil. Dat betekent dat je voor aan- of nieuwbouw aan de woning geen subsidie krijgt. Een overzicht van de voorwaarden vind je hier.

6. Vanaf wanneer kan je dit aanvragen?

De subsidie gaat van start op maandag 2 september 2019. Vanaf deze datum kunnen aanvragen ingediend worden. De subsidie is alleen bedoeld voor maatregelen die een woningeigenaar gaat uitvoeren na 15 augustus 2019, op deze dag werd de SEEH regeling gepubliceerd. Dat betekent dus dat installaties vóór 15 augustus hier niet onder vallen en je hier dus geen subsidie voor kunt aanvragen.  

7. Hoeveel is er beschikbaar?

'Het potje' van de SEEH wordt met €84 miljoen gevuld.

8. Hoeveel kan je krijgen?

Per woning betaalt de rijksoverheid eenmalig zo’n 20 procent van het totaalbedrag, met een maximum van 10.000 euro. Als je de volledige woning isoleert met warmteterugwinning en isolerende kozijnen en deuren, is tot 15.000 euro beschikbaar. Dit wordt ook wel het Zeer Energiezuinig Pakket genoemd.

Weten hoeveel subsidie jij kunt krijgen?
Onze Bespaarcheck maakt gebruik van standaardwaarden voor isoleerbare oppervlaktes om direct voor jou te berekenen wat jij waarschijnlijk aan subsidie kunt krijgen.

9. Wat is het Zeer Energiezuinig Pakket?

Als je de hele woning wilt aanpakken en deze zo energiezuinig als mogelijk wil maken, dan kun je gebruik maken van het Zeer Energiezuinig Pakket. In dit geval krijg je zo’n €4000,- extra aan subsidies. Je dient dakisolatie, gevelisolatie, vloerisolatie, isolatiekozijnen (i.c.m. triple glas), een isolatiedeur, ventilatiesysteem en wtw-systeem in de douche te laten plaatsen. Er zijn hogere isolatiewaarden en strengere eisen. Je vindt meer informatie over dit pakket hier.

10. Hoe kun je dit aanvragen?

De aanvraag voor de subsidie begint nadat de maatregelen zijn gerealiseerd en betaald. Het is de bedoeling dat dit formulier wordt ingevuld door de uitvoerende partij (stel de twee maatregelen zijn door twee verschillende partijen ingevuld, dan moeten er twee formulieren worden ingevuld). Dit formulier dien je in te zenden via de site van het RVO.

11. Tot wanneer kan je dit aanvragen?

De regeling loopt van 2 september 2019 tot uiterlijk 31 december 2020. Het is niet de eerste keer dat het mogelijk is om subsidie te krijgen voor isolatie. De SEEH regeling was al eens eerder open in 2016. Er werd toen gretig gebruik van gemaakt.  Na zeven maanden was de pot (destijds 44 miljoen euro) leeg. Ook nu verwachten we dat er een flinke aanloop zal zijn op de subsidie.  Daarom adviseren we huishoudens om nu te kiezen voor isolatie.

12. Wat gebeurt er na 2020?

Het voornemen is om vervolgens investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen te subsidiëren uit een andere regeling (ISDE). Dit staat voor Investeringssubsidie Duurzame Energie. Op dit moment verstrekt deze regeling alleen tegemoetkomingen bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Na 2020 zal deze regeling verbreedt worden en dus ook isolatie subsidiëren. Deze zal beschikbaar zijn tot 2030.

13. Wat is er nog meer mogelijk?

Wanneer je 2 isolerende maatregelen hebt laten installeren binnen de voorwaarden, kun je nog een stapje verder gaan binnen de SEEH regeling. Zo kun je aanvullende subsidie krijgen voor:

  • Isolerende voor -en achterdeur(en)
  • Het Nieuw aanbrengen van een CO2 gestuurd ventilatiesysteem
  • Nieuw aanbrengen van een gebalanceerd ventilatiesysteem met wtw (evt. in combinatie met CO2-sturing)
  • Waterzijdig inregelen cv
  • Energiedisplay of slimme thermostaat

Alle voorwaarden omtrent de aanvullende energiebesparende maatregelen vind je hier.

▶Heb je altijd al nagedacht het nemen van isolatie? Dan is nu de tijd om in actie te komen.  Het probleem met 'subsidiepotjes' is dat ze opraken. Als je  de mogelijkheid hebt om de installatie al meteen in 2019 te kunnen plannen, dan weet je (bijna) zeker dat je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming!

▶Doe meteen de Bespaarcheck om inzicht te krijgen welke isolerende maatregelen voor jouw woning mogelijk zijn en hoeveel geld je ermee bespaart!